Oferta

Pierwszą usługą, którą wdrażają Specjaliści po kursie w naszej placówce eduPODOLOGIA.pl jest

BADANIE STÓP, Z OCENĄ CHODU I RÓWNOWAGI CIAŁA

Szczegółowa ocena budowy i funkcjonalności stóp realizowana jest za pomocą metod służących ocenie stóp podczas stania i chodu, a w razie potrzeby w pozycjach celowanych określonych przez Specjalistę. Podczas kursu DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO), kursanci zdobywają wiedzę z zakresu badania fizykalnego, testów funkcjonalnych oraz pomiarów antropometrycznych (PS. szczegółowy program kursu znajduje się TUTAJ ). Uczymy się również oceniać wady i dysfunkcje za pomocą skaningu stóp i podoskopii oraz za pomocą pedobarografii i plantokonturografii.

PEDOBAROGRAFIA

Służy do oceny stóp podczas stania oraz chodu, biegu etc. Większość pedobarografów pozwala również na ocenę równowagi ciała. Szczegółowe funkcjonalności zależą jednak od oprogramowania które obsługuje pedobarograf. Podczas naszych szkoleń oraz w ofercie sprzedażowej PODOLOGIA.pl znajduje się PEDOBAROGRAF EPS R2 oraz MPS (tj. długa platforma diagnostyczna). Są one obsługiwane przez oprogramowanie BIOMECH STUDIO. Pozwalają one na uzyskanie wyników w następujących obszarach:

 • sklepienie stopy (wskaźnik Arch Index), w ocenie statycznej, jak i funkcjonalnej (podczas chodu),
 • dystrybucja nacisków podczas stania i lokomocji, w każdym obszarze stopy (np. w obszarach stawów śródstopno-paliczkowych MTPI-MTPV służących ocenie sklepienia poprzecznego, w części przyśrodkowej/ bocznej pięty do oceny ewersjiinwersji pięty, a więc i wad koślawość, szpotawość itp.),
 • kąty odwiedzenia stóp, proporcji stóp, pomiary i wskaźniki antropometrii (np. oś odwiedzenia przodstopia),
 • propulsja stopy, w podziale na poszczególne fazy przetaczania stóp (lądowanie, pełne obciążenie, pronacja przodostopia, wybicie z palucha),
 • parametry funkcjonalności (biomechaniki) stóp: siła nacisków, czas kontaktu, przyspieszenie,
 • stabilometria – badanie równowagi ciała.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE PEDOBAROGRAFIA jest badaniem ukazującym obraz kontaktu stóp z podłożem (tzw. obraz nierzeczywisty). Dlatego ważnym aspektem metodologii badań jest łączenie tego badania, z badaniem fizykalnym oraz za pomocą metod diagnostycznych służących ocenie rzeczywistego obrazu stóp. Do tych metod zaliczamy podoskopię oraz skanowanie stóp (tzw. podoskaning).

SKANOWANIE STÓP

Pozwala na uzyskanie obrazu stóp za pomocą ich skanowania. W zależności od oprogramowania służącego obsłudze skanera, może mieć zróżnicowane funkcjonalności. W ofercie sprzedażowej PODOLOGIA.pl znajduje się PODOSKAN 2D, obsługiwany przez ten sam program co pedobarograf, czyli BIOMECH STUDIO. To połączenie urządzeń w jednym oprogramowaniu, pozwala na łączenie wyników, a tym samym przeprowadzenie analiz porównawczych rzeczywistego obrazu stóp ze skanera, z rozkładem nacisków na stopy. Daje więc możliwość wnioskowania nt. przyczyn powstawania np. zmian przeciążeniowych, wad, etc. Do funkcjonalności PODOSKANU 2D należą również:

 • pomiary antropometrii (długość, szerokość, pomiary kątowe),
 • wyznaczanie linii diagnostycznych, zgodnie z metodologią badań stóp (ps. i innych obszarów skanowanych za pomocą PODOSKANERA 2D),
 • łączenie wyników skanowania z wynikami badania pedobarograficznego lub/i implementacja wyników do programów np. służących projektowaniu indywidualnych wkładek ortopedycznych, obuwia ortopedycznego, wkładek odciążających etc.

PODOSKOPIA

Podobnie jak PODOSKAN 2D to urządzenie pozwalające na ocenę rzeczywistego obrazu stóp. W podstawowej wersji to urządzenie analogowe składające się z przezroczystej podstawy wykonanej z plexy, umieszczonej kilkanaście cm nad lustrem, które pozwala na prowadzenie obserwacji stóp podczas stania, wykonywania testów funkcjonalnych etc.

VIDEOGRAMETRIA I FOTOGRAMETRIA

To metody diagnostyki posturalnej, które służą badaniu fizykalnemu, zarówno ocenie oglądowej, jak i pomiarom antropometrycznym w zakresie postawy. Realizowane za pomocą programu komputerowego połączonego z kamerą i aparatem, pozwalają na rzetelne i wysokiej czułości pomiary antropometryczne, bez konieczności zastosowania dodatkowych analogowych urządzeń (jak np. goniometria ręczna, miarki długości/obwodów). Oprogramowanie BIOMECH STUDIO, które obsługuje zarówno urządzenia do badania stóp, chodu i równowagi (jak pisaliśmy powyżej) ma również zaimplementowany interfejs służący videogrametrii i fotogrametrii. Interface pozwala również na pomiary wykonywane na zdjęciach obrazowania medycznego (np. RTG).

PONIŻEJ TEKSTU UMIEŚCILIŚMY PRZYKŁADOWE WYNIKI UZYSKIWANE ZA POMOCĄ POWYŻEJ OPISANYCH URZĄDZEŃ

Więcej informacji o metodach i urządzeniach

Potrzebujesz porozmawiać ze specjalistami diagnostyki?

Poszukujesz kursu z metodologii badań stóp?

Szkolenie, sprzęt i co dalej?

Filmy instruktażowe oraz szczegółowe informacje techniczne nt. PEDOBAROGRAFÓW, PODOSKANERA 2D, PODOSKOPÓW itp. dostępne są po zalogowaniu w sklepie dedykowanym Specjalistom

Wybór metody diagnostycznej do praktyki warto przedyskutować, ponieważ zależy on od zadań jakie planujemy realizować. Skontaktuj się z nami, zadaj Twoje pytania, wskaż jakie materiały informacyjne i merytoryczne możemy Ci udostępnić, aby wesprzeć w ekonomicznym i precyzyjnym wyborze sprzętu

Uczymy od podstaw w naszej placówce kształcenia ustawicznego eduPODOLOGIa.pl, tj od norm anatomicznych, radiologicznych i rozwojowych, poprzez patologie, do wszystkich metod diagnostyki (fizykalnie, antropomoetrycznie, funkcjonalnie). W efekcie projektujesz indywidualne wkładki ortopedyczne, odciążające.

Rozwój. Sprzęt diagnostyczny ma to do siebie, że można dołączać do jednego programu inne urządzenia. Opisane powyżej urządzenia do badania stóp chodu i równowagi, połączyć można z czujnikiem diagnostyki funkcjonalnej całej postawy (zakresy ruchomości, kinematyka miednicy, chód, bieg, TUG, plyometria, power).

Wiedza – rozwijamy ją codziennie.

Zarejestruj się do strefy specjalisty Skontaktuj się z nami Szczegółowy program kursu Zobacz
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS STANIA: 
ogólny rozkład nacisków na ciało (bocznych oraz przednio-tylnych), średni i max nacisk na każdą ze stóp, powierzchnia stopy.
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS STANIA: 
pomiary kątowe odwiedzenia stóp, proporcji stóp, relacja kątowa stóp względem barycentrów stóp
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS STANIA: 
Wskaźnik sklepienia stóp – Arch Index
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS STANIA: 
Rozkład nacisków w poszczególnych metapłaszczyznach stóp
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS STANIA: 
Badanie równowagi ciała – oscylacje przednio-tylne i boczne
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS STANIA: 
Badanie równowagi ciała – Transformata Fourier’a
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS STANIA: 
Badanie równowagi ciała – krzywa gęstości oscylacji ciała
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS STANIA: 
Interface służący pomiarom stóp (kątowe, długości, szerokości); po prawej połączenie wyniku skanowania i pedobarografii
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS STANIA: 
Połączenie obrazu pedobarograficznego – z wynikiem skanowania stóp
*Pedobarograf EPS R2, PODOSKAN2D, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS STANIA: 
Graficzna prezentacja dystrybucji nacisków na stopy
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS CHODU: 
Krzywa przetaczania stóp (propulsji) – wartości maksymalne oraz średnie
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS CHODU: 
Siła nacisku w czasie przetaczania stóp w III fazach: lądowanie, pełne obciążenie i wybicie
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS CHODU: 
VIDEOGRAMETRIA
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA I VIDEOGRAFIA* PODCZAS CHODU: 
Połączenie wyniku badania pedobarograficznego z rzeczywistym obrazem chodu (kamera)
*Pedobarograf EPS R2, kamera, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS CHODU: 
VIDEOGRAMETRIA 
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS CHODU: 
WYNIK POKLATKOWY W III FAZACH CHODU: lądowanie, pełne obciążenie i wybicie
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS CHODU: 
Propulsja stóp w ujęciu czasowym, nacisku i płaszczyzny przyłożenia stóp
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS CHODU: 
Wskaźnik sklepienia stóp podczas chodu (ocena funkcjonalna)
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS CHODU: 
Rozkład dystrybucji nacisków w poszczególnych metapłaszczyznach stóp
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS CHODU: 
Ocena funkcji supinacja-inwersja oraz pronacja-ewersja, w III fazach przetaczania stóp
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS CHODU: 
Parametry czasowo-przestrzenne chodu w podziale na stopę prawą i lewą – wraz ze średnią statystyczną
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
PEDOBAROGRAFIA* PODCZAS CHODU: 
Ocena parametrów pełnych cykli chodu: długość kroków, odwiedzenie stóp, siła nacisku – dodatkowo w podzialne na III fazy przetaczania stóp, wartości nacisków
*Pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO
SKANOWANIE STÓP*: 
Interface do prowadzenia pomiarów antropometrycznych (długości, szerokości, pomiarów kątowych etc.)
*Podoscan 2D, oprogramowanie BIOMECH STUDIO

Zobacz

CO ZYSKUJESZ POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z PODOLOGIA.pl

 • Wiedza – praktyczne kursy specjalistyczne, realizowane w placówce kształcenia ustawicznego
 • Po kursie – sprawdzone przez lata praktyki i współpracy rozwiązania sprzętowe, produktowe itd.
 • Indywidualne wkładki ortopedyczne każdej technologii – dla każdej stopy – do każdego buta
  (my je produkujemy na podstawie Twojego projektu – nie inwestujesz więc w magazyn, zasoby ludzkie i produkcję)
 • Pełne wsparcie szkoleniowe, konsultacyjne, projektowe, produkcyjne, serwisowe
 • Dostęp do sprawdzonych procedur, elektronicznych kart badań, elektronicznego systemu zamówień, autorskich materiałów edukacyjnych.

PS. ZA WSPÓŁPRACĘ NIE POBIERAMY OPŁAT