Sieć Partnerskiej współpracy z zakresu badań stóp, postawy, chodu oraz indywidualnych wkładek ortopedycznych.

Poznaj
nas lepiej

Od kilkunastu lat realizujemy program współpracy partnerskiej z kadrami medycznymi i podologami.

Partnerska współpraca w 3 krokach: dzielimy się wiedzą podczas kursów, wyposażamy placówki w sprzęt diagnostyczny oraz produkujemy dla specjalistów indywidualne wkładki ortopedyczne (IWO) oraz odciążające (PWO).

  • PODOLOGIA.pl
    Sieć gabinetów Partnerskich dla osób, które chcą wdrożyć do praktyki rehabilitacyjno – leczniczej badania stóp, chodu i równowagi oraz indywidualne wkładki ortopedyczne i obuwie indywidualizowane.
  • POSTUROLOGIA.pl
    Nowoczesne usługi diagnostyki postawy oraz oceny postępów terapii. Oparte o gruntowną wiedzę medyczną, rozwijane o nasze działania naukowo-badawcze i praktykę, pozwalają na wdrożenie do gabinetów partnerskich sprawdzonych i ewaluowanych rozwiązań.
  • eduPODOLOGIA.pl
    Placówka kształcenia ustawicznego, kształcąca kadry medyczne oraz specjalistów podologii z zakresu metodologii badań posturalnych, projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych (IWO), profesjonalnych wkładek odciążających (PWO), obuwia indywidualizowanego, usług rehabilitacyjnych i specjalistycznej pielęgnacji stóp.

Partnerstwo oznacza, że po kursie w codziennej komunikacji wspieramy placówki współpracujące w procesie projektowym i produkcyjnym. Każdego miesiąca spotykamy się podczas konsultacji online, rozwijamy wspólnie wiedzę z metodologii badań. Z wieloma osobami podjęliśmy działania badawczo-naukowe oraz edukacyjne. Wiele nas połączyło – nic nie podzieliło. Setki spotkań i wspólnych projektów spowodowało tysiące satysfakcji ze współpracy w Polsce i poza granicami.

Więcej informacji »

JAK SIĘ Z NAMI
WSPÓŁPRACUJE ?

Współpracujemy w sposób elastyczny. Aby stać się gabinetem Partnerskim można wybrać dowolne produkty, usługi, sprzęt lub szkolenia. Wspieramy w pozyskaniu dofinansowania, procedurach i procesie wdrożeniowym. Nie oczekujemy wyłączności – a za Partnerstwo nie pobieramy opłat. I przede wszystkim nie ma żadnych zobowiązań co do ilości zamawianych produktów. Tylko i AŻ tyle.

KROK1

SZKOLENIE Twojego zespołu

Uczymy Cię podstaw - od anatomii i biomechaniki, poprzez fizjologię i patologie, do metodologii badań i projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych i odciążających.

Więcje informacji »

KROK2

WYPOSAŻENIE Twojego gabinetu

Wspieramy Cię w wyborze sprzętu diagnostycznego stóp i postawy (chyba, że jesteś w jego posiadaniu omijasz ten krok). Pomagamy w pozyskaniu dofinansowania, zapewniamy natychmiastowe wsparcie techniczne i serwisowe.

Więcje informacji »

KROK3

PAKIET NA DOBRY START

Indywidualne wkładki ortopedyczne zamawiasz online poprzez autorski program, w którym przygotowaliśmy karty badań i karty projektowe - nie inwestujesz w stoki magazynowe oraz sprzęt i kadrę produkcyjną.

Wiecej informacji »

DYNAMIKA

Dowolność doboru elementów i materiałów.

RODZAJE

Korekcyjne, odciążające, sportowe, cukrzycowe, poamputacyjne etc.

WKŁADKI BEZ INWESTYCJI

Po kursie wiesz jak projektować - my produkujemy w oparciu o Twój projekt.

TECHNOLOGIE

CNC, odlewowe, termoplastyczne.

MATERIAŁY

Medyczne materiały korekcyjne, stabilizujące, odciążające, amortyzujące.

WSPARCIE

Szkolimy z metodologii badań i projektowania wkładek.

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

Zaufało nam setki gabinetów w 9 krajach. Z naszych autorskich szkoleń skorzystało tysiące osób, aby wdrożyć innowacyjne produkty i usługi do swoich placówek.

CODZIENNE DORADZTWO

Po kursach specjalistycznych pozostajemy w ciągłym kontakcie, aby wspierać naszych Partnerów merytorycznie, rozwojowo i organizacyjnie.

SZKOLENIA DLA PARTNERÓW

Corocznie organizujemy doszkalające spotkania edukacyjne. Wspólnie rozwijamy wiedzę, omawiamy „trudne przypadki”, wspieramy Wasz rozwój o najnowsze badania i nowoczesne produkty.

Mówią o nas

"Prowadząc Centrum Zdrowia, placówkę rehabilitacji i leczenia chorób narządu ruchu przez wiele lat poszukiwałem rozwiązań, które pozwolą mi na obiektywną ocenę postawy, zarówno w diagnostyce wstępnej, jak i bieżącym monitoringu postępów terapii. Rozwiązania które uzyskaliśmy z PODOLOGIA.pl, pozwoliły na znacznie podniesienie jakości pracy z pacjentami w procesie diagnozy. Dodatkowo otrzymaliśmy możliwość zamawiania wkładek ortopedycznych na podstawie badań w sposób zupełnie niezobowiązujący. A poza obszarem zawodowym, dzięki współpracy z dr Aleksandrą Bitenc-Jasiejko, spowodował wzmocnienie naszych prac naukowo-badawczych. Prywatnie zaprzyjaźniliśmy się i dziś wspólnie realizujemy mój autorski kurs z zakresu rehabilitacji narządu ruchu."

mgr Krzysztof Konior / Centrum Zdrowia w Nowogardzie

"Z PODOLOGIA.pl i eduPODOLOGIA.pl współpracujemy od kilku lat z czego jesteśmy bardzo dumni. Nie spotkaliśmy do tej pory w Polsce, a także tej części Europy, ośrodka, który w ten sposób budowałby Partnerstwo. Profesjonalizm na każdym etapie - przekazywania wiedzy podczas szkoleń, wykorzystywanej metodologii badań, możliwości wspólnego prowadzenia procesu terapeutycznego i dbałość o stałe poszerzanie wiedzy owocuje zadowoleniem Pacjentów, ich powrotami, kolejnymi realizowanymi wspólnie inicjatywami i projektami. Chciałbym by współpraca ta trwała jak najdłużej."

dr Jan Głodowski Centrum Rehabilitacji i Ortopodologii TerraCare

"Z PODOLOGIA.pl rozpoczęłam współpracę praktycznie na starcie swojej prywatnej praktyki fizjoterapeutycznej. W przeciągu pierwszych miesięcy, dzięki szkoleniom medycznym, wdrożeniu procedur diagnostycznych oraz ortopodologicznych, produktów medycznych w które nie musiałam inwestować, powstało Centrum Rehabilitacji i Leczenia chorób narządu Ruchu i Podologii. Diagnostyka, możliwość zamawiania wszystkich rodzajów wkładek specjalistycznej indywidualizacji w jednej firmie, wdrożenie obuwia indywiualizowanego obuwia zadecydowały o konkurencyjności mojego gabinetu. Nowoczesność i kompleksowość, z niską inwestycją i pełnym wsparciem – to to co najbardziej cenię we współpracy z PODOLOGIA.pl. Choć po tylu latach mogę również powiedzieć o przyjaźni zawodowej (i nie tylko)."

mgr Kinga Gonta / ORTOGENIC

"Długą drogę przebyliśmy by znaleźć rozwiązania dla naszych pacjentów. Przypadkowe (choć nie wierzymy w przypadki) spotkanie z Aleksandrą i Marceliną Bitenc-Jasiejko przyczyniło się do nawiązania współpracy z PODOLOGIA.pl Zaowocowało to wieloma szkoleniami w których mieliśmy okazję uczestniczyć i podnosić nasze kompetencje nie tylko z zakresu ortopodologii. Indywidualne wkładki ortopedyczne realizowane poprzez współpracę z PODOLOGIA.pl dają nam pełną dowolność projektową w zakresie technologii, materiałów, rozmiarów i dopasowania. Takich rozwiązań poszukiwaliśmy do naszej praktyki - dowolność i kompleksowość. A PODOLOGIA.pl je dla nas wykonuje z największą starannością. Zaangażowanie, życzliwość, sumienność zespołu sprawia że współpraca jest zawsze na najwyższym poziomie."

mgr Sylwia Kupc i mgr Tomasz Kupc / SANUS PEDI

"Szkolenia i procedury medyczne przekazane nam przez PODOLOGIA.pl pozwoliły na to, że nasz cały zespół fizjoterapeutyczny działa interdyscyplinarnie. Wszyscy nasi Pacjenci badani są wstępnie i bieżąco wg tych samych procedur, dzięki czemu możemy obserwować na bieżąco ich postępy w sposób obiektywny. W mojej praktyce cenię nie tylko szkolenia eduPODOLOGIA.pl, ale również merytoryczną wymianę doświadczeń w zakresie diagnostyki różnych grup wiekowych i dzieci."

mgr Agata Maciąg-Dawidowska / Centrum Zdrowia w Nowogardzie

"We współpracy z siecią PODOLOGIA.pl najbardziej cenię sobie efektywność. Efektywność w działaniu, współpracy, w doborze metod, narzędzi pracy, zdobywaniu wiedzy na licznych kursach dla branży medycznej i okołomedycznej. Wszystko od najlepszych wykładowców- szkoleniowców z kraju i z za granicy, co daje gwarancję merytorycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań. Połączenie profesjonalizmu i pasji oraz ogrom doświadczenia to cechy, które doskonale opisują tę jednostkę. Kompetentna i pomocna kadra, zaangażowana w rozwój nie tylko swojej placówki ale i każdego partnera biznesowego, zapewnia satysfakcję współtworzenia - mierników, rozwiązań, badań naukowych, oraz ciągłą wymianę doświadczeń. PODOLOGIA.pl to rodzina zrzeszająca profesjonalistów rożnych dziedzin, z zamiłowaniem do pomocy drugiemu człowiekowi. Dzięki wspaniałej atmosferze oraz ciągłej współpracy osiągamy niesamowite wyniki w opiece nad zdrowiem naszych Pacjentów. Z radością i wdzięcznością, że mogę tu być i tworzyć z Wami. "

mgr Monika Marglewska / NEFRETETE

"Edukacja w PODOLOGIA.pl pozwoliła mi na znaczne rozszerzenie wiedzy z obszaru diagnostyki posturalnej. Antropometria, diagnostyka funkcjonalna, rentgenografia i ocena biomechaniki ciała autorskich rozwiązań zespołu eduPODOLOGIA.pl spowodowały szersze spojrzenie na problemy pacjentów. Wyniki badań chodu, kinematyki miednicy, zakresów komputerowych wdrożone poprzez współpracę spowodowały o wzmocnieniu skuteczności i precyzji planowania procesu rehabilitacji. "

mgr Mariusz Staniak / Centrum Zdrowia Nowogard

"Współpraca z dr Aleksandra Bitenc-Jasiejko, zaowocowała powstaniem studiów podyplomowych "Ortopodologia". Doświadczenie zespołu PODOLOGIA.pl i eduPODOLOGIA.pl pozwoliło na wdrożenie do kształcenia akademickiego Studentów wielu umiejętności praktycznych oraz procedur badawczo-naukowych. "

dr Katarzyna Kordus

"Poza ogromną wiedzą z zakresu posturografii, projektowania wkładek ortopedycznych dla dzieci i dorosłych oraz obuwia, najbardziej doceniam we współpracy z PODOLOGIA.pl codzienną możliwość konsultacji „trudnych przypadków”. Spotkania Partnerów pozwoliły mi na szersze spojrzenie na problemy pacjenta. Świetnie, że z ludźmi spoza firmy, bez żadnych opłat możemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniem. Cenię również dodatkowe szkolenia rehabilitacyjne z osteopatii, kinezjologii stosowanej sprowadzane z zagranicy przez zespół PODOLOGIA.pl. "

mgr Marcin Olechowski / Centrum Zdrowia Nowogard

"Співпраця з Олександрою Бітенц-Ясейко змінила не лише моє професійне життя, моє бачення стопи але і життя сотень моїх пацієнтів!!! "

Оксана Маланчак

DOŁĄCZ DO NAS