Sieć Partnerskiej współpracy z zakresu badań stóp, postawy, chodu oraz indywidualnych wkładek ortopedycznych.

Poznaj
nas lepiej

Od kilkunastu lat realizujemy program współpracy partnerskiej z kadrami medycznymi i podologami.

Partnerska współpraca w 3 krokach: dzielimy się wiedzą podczas kursów, wyposażamy placówki w sprzęt diagnostyczny oraz produkujemy dla specjalistów indywidualne wkładki ortopedyczne (IWO) oraz odciążające (PWO).

  • PODOLOGIA.pl
    Sieć gabinetów Partnerskich dla osób, które chcą wdrożyć do praktyki rehabilitacyjno – leczniczej badania stóp, chodu i równowagi oraz indywidualne wkładki ortopedyczne i obuwie indywidualizowane.
  • POSTUROLOGIA.pl
    Nowoczesne usługi diagnostyki postawy oraz oceny postępów terapii. Oparte o gruntowną wiedzę medyczną, rozwijane o nasze działania naukowo-badawcze i praktykę, pozwalają na wdrożenie do gabinetów partnerskich sprawdzonych i ewaluowanych rozwiązań.
  • eduPODOLOGIA.pl
    Placówka kształcenia ustawicznego, kształcąca kadry medyczne oraz specjalistów podologii z zakresu metodologii badań posturalnych, projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych (IWO), profesjonalnych wkładek odciążających (PWO), obuwia indywidualizowanego, usług rehabilitacyjnych i specjalistycznej pielęgnacji stóp.

Partnerstwo oznacza, że po kursie w codziennej komunikacji wspieramy placówki współpracujące w procesie projektowym i produkcyjnym. Każdego miesiąca spotykamy się podczas konsultacji online, rozwijamy wspólnie wiedzę z metodologii badań. Z wieloma osobami podjęliśmy działania badawczo-naukowe oraz edukacyjne. Wiele nas połączyło – nic nie podzieliło. Setki spotkań i wspólnych projektów spowodowało tysiące satysfakcji ze współpracy w Polsce i poza granicami.

Więcej informacji »

JAK SIĘ Z NAMI
WSPÓŁPRACUJE ?

Współpracujemy w sposób elastyczny. Aby stać się gabinetem Partnerskim można wybrać dowolne produkty, usługi, sprzęt lub szkolenia. Wspieramy w pozyskaniu dofinansowania, procedurach i procesie wdrożeniowym. Nie oczekujemy wyłączności – a za Partnerstwo nie pobieramy opłat. I przede wszystkim nie ma żadnych zobowiązań co do ilości zamawianych produktów. Tylko i AŻ tyle.

KROK1

SZKOLENIE Twojego zespołu

Uczymy Cię podstaw - od anatomii i biomechaniki, poprzez fizjologię i patologie, do metodologii badań i projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych i odciążających.

Więcej informacji »

KROK2

WYPOSAŻENIE Twojego gabinetu

Wspieramy Cię w wyborze sprzętu diagnostycznego stóp i postawy (chyba, że jesteś w jego posiadaniu omijasz ten krok). Pomagamy w pozyskaniu dofinansowania, zapewniamy natychmiastowe wsparcie techniczne i serwisowe.

Więcej informacji »

KROK3

PAKIET NA DOBRY START

Indywidualne wkładki ortopedyczne zamawiasz online poprzez autorski program, w którym przygotowaliśmy karty badań i karty projektowe - nie inwestujesz w stoki magazynowe oraz sprzęt i kadrę produkcyjną.

Więcej informacji »

DYNAMIKA

Dowolność doboru elementów i materiałów.

RODZAJE

Korekcyjne, odciążające, sportowe, cukrzycowe, poamputacyjne etc.

WKŁADKI BEZ INWESTYCJI

Po kursie wiesz jak projektować - my produkujemy w oparciu o Twój projekt.

TECHNOLOGIE

CNC, odlewowe, termoplastyczne.

MATERIAŁY

Medyczne materiały korekcyjne, stabilizujące, odciążające, amortyzujące.

WSPARCIE

Szkolimy z metodologii badań i projektowania wkładek.

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

Zaufało nam setki gabinetów w 9 krajach. Z naszych autorskich szkoleń skorzystało tysiące osób, aby wdrożyć innowacyjne produkty i usługi do swoich placówek.

CODZIENNE DORADZTWO

Po kursach specjalistycznych pozostajemy w ciągłym kontakcie, aby wspierać naszych Partnerów merytorycznie, rozwojowo i organizacyjnie.

SZKOLENIA DLA PARTNERÓW

Corocznie organizujemy doszkalające spotkania edukacyjne. Wspólnie rozwijamy wiedzę, omawiamy „trudne przypadki”, wspieramy Wasz rozwój o najnowsze badania i nowoczesne produkty.

Mówią o nas

"Prowadząc Centrum Zdrowia, placówkę rehabilitacji i leczenia chorób narządu ruchu przez wiele lat poszukiwałem rozwiązań, które pozwolą mi na obiektywną ocenę postawy, zarówno w diagnostyce wstępnej, jak i bieżącym monitoringu postępów terapii. Rozwiązania które uzyskaliśmy z PODOLOGIA.pl, pozwoliły na znacznie podniesienie jakości pracy z pacjentami w procesie diagnozy. Dodatkowo otrzymaliśmy możliwość zamawiania wkładek ortopedycznych na podstawie badań w sposób zupełnie niezobowiązujący. A poza obszarem zawodowym, dzięki współpracy z dr Aleksandrą Bitenc-Jasiejko, spowodował wzmocnienie naszych prac naukowo-badawczych. Prywatnie zaprzyjaźniliśmy się i dziś wspólnie realizujemy mój autorski kurs z zakresu rehabilitacji narządu ruchu."

mgr Krzysztof Konior / Centrum Zdrowia w Nowogardzie

"Z PODOLOGIA.pl i eduPODOLOGIA.pl współpracujemy od kilku lat z czego jesteśmy bardzo dumni. Nie spotkaliśmy do tej pory w Polsce, a także tej części Europy, ośrodka, który w ten sposób budowałby Partnerstwo. Profesjonalizm na każdym etapie - przekazywania wiedzy podczas szkoleń, wykorzystywanej metodologii badań, możliwości wspólnego prowadzenia procesu terapeutycznego i dbałość o stałe poszerzanie wiedzy owocuje zadowoleniem Pacjentów, ich powrotami, kolejnymi realizowanymi wspólnie inicjatywami i projektami. Chciałbym by współpraca ta trwała jak najdłużej."

dr Jan Głodowski Centrum Rehabilitacji i Ortopodologii TerraCare

"Z PODOLOGIA.pl rozpoczęłam współpracę praktycznie na starcie swojej prywatnej praktyki fizjoterapeutycznej. W przeciągu pierwszych miesięcy, dzięki szkoleniom medycznym, wdrożeniu procedur diagnostycznych oraz ortopodologicznych, produktów medycznych w które nie musiałam inwestować, powstało Centrum Rehabilitacji i Leczenia chorób narządu Ruchu i Podologii. Diagnostyka, możliwość zamawiania wszystkich rodzajów wkładek specjalistycznej indywidualizacji w jednej firmie, wdrożenie obuwia indywiualizowanego obuwia zadecydowały o konkurencyjności mojego gabinetu. Nowoczesność i kompleksowość, z niską inwestycją i pełnym wsparciem – to to co najbardziej cenię we współpracy z PODOLOGIA.pl. Choć po tylu latach mogę również powiedzieć o przyjaźni zawodowej (i nie tylko)."

mgr Kinga Gonta / ORTOGENIC

"Długą drogę przebyliśmy by znaleźć rozwiązania dla naszych pacjentów. Przypadkowe (choć nie wierzymy w przypadki) spotkanie z Aleksandrą i Marceliną Bitenc-Jasiejko przyczyniło się do nawiązania współpracy z PODOLOGIA.pl Zaowocowało to wieloma szkoleniami w których mieliśmy okazję uczestniczyć i podnosić nasze kompetencje nie tylko z zakresu ortopodologii. Indywidualne wkładki ortopedyczne realizowane poprzez współpracę z PODOLOGIA.pl dają nam pełną dowolność projektową w zakresie technologii, materiałów, rozmiarów i dopasowania. Takich rozwiązań poszukiwaliśmy do naszej praktyki - dowolność i kompleksowość. A PODOLOGIA.pl je dla nas wykonuje z największą starannością. Zaangażowanie, życzliwość, sumienność zespołu sprawia że współpraca jest zawsze na najwyższym poziomie."

mgr Sylwia Kupc i mgr Tomasz Kupc / SANUS PEDI

"Szkolenia i procedury medyczne przekazane nam przez PODOLOGIA.pl pozwoliły na to, że nasz cały zespół fizjoterapeutyczny działa interdyscyplinarnie. Wszyscy nasi Pacjenci badani są wstępnie i bieżąco wg tych samych procedur, dzięki czemu możemy obserwować na bieżąco ich postępy w sposób obiektywny. W mojej praktyce cenię nie tylko szkolenia eduPODOLOGIA.pl, ale również merytoryczną wymianę doświadczeń w zakresie diagnostyki różnych grup wiekowych i dzieci."

mgr Agata Maciąg-Dawidowska / Centrum Zdrowia w Nowogardzie

"We współpracy z siecią PODOLOGIA.pl najbardziej cenię sobie efektywność. Efektywność w działaniu, współpracy, w doborze metod, narzędzi pracy, zdobywaniu wiedzy na licznych kursach dla branży medycznej i okołomedycznej. Wszystko od najlepszych wykładowców- szkoleniowców z kraju i z za granicy, co daje gwarancję merytorycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań. Połączenie profesjonalizmu i pasji oraz ogrom doświadczenia to cechy, które doskonale opisują tę jednostkę. Kompetentna i pomocna kadra, zaangażowana w rozwój nie tylko swojej placówki ale i każdego partnera biznesowego, zapewnia satysfakcję współtworzenia - mierników, rozwiązań, badań naukowych, oraz ciągłą wymianę doświadczeń. PODOLOGIA.pl to rodzina zrzeszająca profesjonalistów rożnych dziedzin, z zamiłowaniem do pomocy drugiemu człowiekowi. Dzięki wspaniałej atmosferze oraz ciągłej współpracy osiągamy niesamowite wyniki w opiece nad zdrowiem naszych Pacjentów. Z radością i wdzięcznością, że mogę tu być i tworzyć z Wami. "

mgr Monika Marglewska / NEFRETETE

"Edukacja w PODOLOGIA.pl pozwoliła mi na znaczne rozszerzenie wiedzy z obszaru diagnostyki posturalnej. Antropometria, diagnostyka funkcjonalna, rentgenografia i ocena biomechaniki ciała autorskich rozwiązań zespołu eduPODOLOGIA.pl spowodowały szersze spojrzenie na problemy pacjentów. Wyniki badań chodu, kinematyki miednicy, zakresów komputerowych wdrożone poprzez współpracę spowodowały o wzmocnieniu skuteczności i precyzji planowania procesu rehabilitacji. "

mgr Mariusz Staniak / Centrum Zdrowia Nowogard

"Współpraca z dr Aleksandra Bitenc-Jasiejko, zaowocowała powstaniem studiów podyplomowych "Ortopodologia". Doświadczenie zespołu PODOLOGIA.pl i eduPODOLOGIA.pl pozwoliło na wdrożenie do kształcenia akademickiego Studentów wielu umiejętności praktycznych oraz procedur badawczo-naukowych. "

dr Katarzyna Kordus

"Poza ogromną wiedzą z zakresu posturografii, projektowania wkładek ortopedycznych dla dzieci i dorosłych oraz obuwia, najbardziej doceniam we współpracy z PODOLOGIA.pl codzienną możliwość konsultacji „trudnych przypadków”. Spotkania Partnerów pozwoliły mi na szersze spojrzenie na problemy pacjenta. Świetnie, że z ludźmi spoza firmy, bez żadnych opłat możemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniem. Cenię również dodatkowe szkolenia rehabilitacyjne z osteopatii, kinezjologii stosowanej sprowadzane z zagranicy przez zespół PODOLOGIA.pl. "

mgr Marcin Olechowski / Centrum Zdrowia Nowogard

"Po mimo, że to dokładnie drugi koniec Polski to PODOLOGIA.pl jest zawsze ze mną blisko. Bycie partnerem PODOLOGIA.pl to naprawdę wielki zaszczyt dla mojej osoby, ale dzięki wiedzy jaką pozyskuje podczas kursów, konsultacji, czy też wymianie wiedzy z innymi partnerami, pozwala mi z dumą reprezentować markę, która jest naprawdę wyjątkowa. Opieka partnerska, wiedza podczas szkoleń,kontakt z biurem, sklepem oraz atmosfera całego zespołu PODOLOGIA.pl i eduPODOLOGIA.pl to na pewno odpowiednia droga do rozwoju osobistego, który w moim przypadku przestał posiadać sufit - dziękuję za nieograniczone możliwości. "

mgr Rafał Mosur / MANI SECRET

"Співпраця з Олександрою Бітенц-Ясейко змінила не лише моє професійне життя, моє бачення стопи але і життя сотень моїх пацієнтів!!! "

Оксана Маланчак

DOŁĄCZ DO NAS