Największa w polsce sieć Placówek medycznych
i sportowo-medycznych

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe_nr RPZP.01.01.00-32-00061701 – W sprawie dodatkowych informacji oraz pobrania odpowiednich załączników do niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Katarzyną Żak tel. 609 442 071, e-mail: biuro@spondylus.pl

W wyniku postępowania do zapytania ofertowego nr RPZP.01.01.00-32-0006/17/01 z dnia 05.06.2017 r., dotyczącego wyboru Wykonawcy usługi doradztwa w ramach projektu „Opracowanie urządzenia do automatyzacji produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych” prowadzonym przez Wnioskodawcę: PODOLOGIA.PL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oświadczamy, że w toku oceny ofert wybraliśmy następujących wykonawców: Panią Marzenę Woch, Panią Joannę Popkowską, Pana Tomasza Zdeb.

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze ofertowe pozostałym oferentom. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 609 442 071.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017 z dn. 7.08.2017 r. Zapytanie ofertowe_1_07_2017_z_dn_7_08_2017 w ramach Projektu pt. „Opracowanie urządzenia do automatyzacji produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie powyżej kwoty 50.000 zł netto. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z “Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”.

W sprawie dodatkowych informacji oraz pobrania odpowiednich załączników w wersji .doc do niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Marceliną Bitenc-Jasiejko tel. 607 602 175, e-mail: mb@podologia.pl

W związku z zapytaniem ofertowym nr 1/07/2017 w trybie udzielenia zamówienia „zamówienie powyżej kwoty 50.000 zł netto” na „Dostawę materiałów do wkładek i butów indywidualnych” w ramach Projektu pt. „Opracowanie urządzenia do automatyzacji produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” zgodnie z “Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020” informujemy, że jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty firm:

W zakresie CZĘŚCI I i CZĘŚCI II –  POLTING FOAM, ul. Jagodowa 10 44-109 Gliwice
W zakresie CZĘŚCI III i CZĘŚCI IV – ZAKŁAD REHABILITACJI RELAX ADAM ZOSTAWA SPECJALISTYCZNY SKLEP ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO, ul. Piasta 21, 44-200 Rybnik

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze ofertowe pozostałym oferentom. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 607 602 175.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017 z dn. 14.09.2017 r.  Zapytanie ofertowe_1_09_2017_z_dn_14_09_2017 w ramach Projektu pt. „Opracowanie urządzenia do automatyzacji produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie o wartości 20 000 – 50 000 zł netto. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z “Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”.

W sprawie dodatkowych informacji oraz pobrania odpowiednich załączników w wersji .doc do niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Marceliną Bitenc-Jasiejko tel. 607 602 175, e-mail: mb@podologia.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 z dn. 15.11.2017 r.  Zapytanie ofertowe_1_11_2017_z_dn_15_11_2017 w ramach Projektu pt. „Opracowanie urządzenia do automatyzacji produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie o wartości 20 000 – 50 000 zł netto. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z “Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”.

W sprawie dodatkowych informacji oraz pobrania odpowiednich załączników w wersji .doc do niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Marceliną Bitenc-Jasiejko tel. 607 602 175, e-mail: mb@podologia.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2018 z dn. 25.06.2018 r. 1-15-ZAPYTANIE OFERTOWE 1_06_2018_z dn25-06-2018_MARKETINGOWE w ramach Projektu pt. „Realizacja strategii ekspansji PODOLOGIA.PL Sp. z o.o. na rynki zagraniczne Europy Wschodniej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 01.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw. Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z “Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”; zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wersja z 19.07.2017 r., pkt. 6.5.1. Rozeznanie rynku.

W sprawie dodatkowych informacji oraz pobrania odpowiednich załączników w wersji .doc do niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Marceliną Bitenc-Jasiejko tel. 607 602 175, e-mail: mb@podologia.pl

WYNIK POSTĘPOWANIA nr 1/06/2018 z dn. 25.06.2018 r.:  informujemy, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Sebastian Macieja, ul. Orawska 25/23, 70-131 Szczecin

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze ofertowe pozostałym oferentom. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 607 602 175.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/06/2018 z dn. 27.06.2018 r.  1-15-ZAPYTANIE OFERTOWE_2_06_2018_z dn27-06-2018-SPRZET w ramach Projektu pt. „Realizacja strategii ekspansji PODOLOGIA.PL Sp. z o.o. na rynki zagraniczne Europy Wschodniej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 01.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw. Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z “Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”; zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wersja z 19.07.2017 r., pkt. 6.5.1. Rozeznanie rynku.

W sprawie dodatkowych informacji oraz pobrania odpowiednich załączników w wersji .doc do niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Marceliną Bitenc-Jasiejko tel. 607 602 175, e-mail: mb@podologia.pl

WYNIK POSTĘPOWANIA nr 2/06/2018 z dn. 27.06.2018 r.:  informujemy, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

LETSENSE SRL VIA BRUNO BUOZZI 25, IT40013 CASTEL MAGGIORE (BO) – Włochy

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze ofertowe pozostałym oferentom. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 607 602 175.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2018/1.1  z dn. 10.07.2018 r. 1-1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_06_2018_1_1_z_dn_10_07_2018  w ramach Projektu pt. „Opracowanie urządzenia do automatyzacji produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie o wartości 20 000 – 50 000 zł netto. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z “Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”; zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wersja z 19.07.2017 r., pkt. 6.5.1. Rozeznanie rynku.

W sprawie dodatkowych informacji oraz pobrania odpowiednich załączników w wersji .doc do niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Marceliną Bitenc-Jasiejko tel. 607 602 175, e-mail: mb@podologia.pl

WYNIK POSTĘPOWANIA nr 1/06/2018/1.1  z dn. 10.07.2018 r.:  informujemy, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

BIURO-NET ARTUR KRYCH, ul. Somosierry 36 71-179 Szczecin

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze ofertowe pozostałym oferentom. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 607 602 175.

Skontaktuj się z nami

Karolina Trąbska
+48 609 318 398
kk@podologia.pl

Skonfiguruj gabinet

Skonfiguruj gabinet

Gabinety partnerskie

Gabinety partnerskie

Szkoła Podologii

Szkoła Podologii

Sklep podologiczny

Sklep podologiczny
Poznaj etapy tworzenia twojej placówki medycznej
Wyposażenie
Wybierz gabinety, które chcesz rozwijać
Szkolenie
naucz się wykonywania usług edupodologia.pl
Rozwój
wspólnie stworzymy Twój program rozwoju na sprawdzonych technikach i narzędziach edupodologia.pl
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej