fizjoterapia – podologia – pielęgniarstwo – leczenie – trening

Największa w polsce sieć Placówek medycznych
i sportowo-medycznych

Regulamin szkoleń

 1. Organizatorem szkoleń jest firma PODOLOGIA.pl.
 2. Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać rejestracji poprzez formularz lub zgłosić się poprzez mail na adres dystrybucja@podologia.pl.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma wszelkie niezbędne informacji nt. terminu, miejsca, opłat związanych ze szkoleniem.
 4. Uczestnik może być zwolniony z opłat za szkolenie lub otrzymać preferencyjną zniżkę na szkolenie w przypadku gdy jest Partnerem lub Franczyzobiorcą PODOLOGIA.pl lub uczestniczy w procesie rekrutacji na Partnera lub Franczyzobiorcę PODOLOGIA.pl (nie dotyczy szkoleń w których PODOLOGIA.pl jest współorganizatorem)
 5. W przypadku szkoleń bezpośrednio organizowanych przez PODOLOGIA.pl termin szkolenia ustalany jest we współpracy z uczestnikiem (szkolenia indywidualne, dedykowane). W przypadku szkoleń grupowych oraz szkoleń w których PODOLOGIA.pl jest współorganizatorem, a w szczególności tych w których liczba  miejsc jest ograniczona, a termin ustalony z dystrybutorem szkolenia, o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i data wniesienia opłat.
 6. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przesłania wymaganych dokumentów oraz przestrzegania terminów opłat.
 7. W chwili przekazania niezbędnych  dokumentów oraz dokonania opłat uczestnik otrzymuje potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.  W przypadku niezakwalifikowania się na kurs z powodu braku miejsc zaliczka zostanie niezwłocznie zwrócona lub przesunięta na inny termin szkolenia (wybór należy do uczestnika szkolenia).
 8. Zwrot opłat w przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia:
  • w przypadku rezygnacji ponad 5 tygodni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – kwota zwrotu 100%  wniesionych przez uczestnika opłat,
  • w przypadku rezygnacji między 3 a 5 tygodniem przed terminem rozpoczęcia szkolenia – kwota zwrotu 50% wniesionych przez uczestnika opłat,
  • w przypadku rezygnacji na 3 tygodnie przez rozpoczęciem szkolenia wpłata nie zostanie zwrócona.

  Organizator szkolenia dopuszcza możliwość wskazania innego uczestnika w zastępstwie, z zastrzeżeniem, że spełnia on  kryteria uczestnictwa w szkoleniu (w szczególności posiada niezbędne kwalifikacje).

 9. W przypadku gdy szkolenie nie może odbyć się z przyczyn organizatora, organizator zobowiązuje się do zwrotu opłat uczestnikowi w wysokości 100% poniesionych opłat.
 10. W przypadku braku możliwości poprowadzenia szkolenia przez wyznaczonego instruktora w wyniku przyczyn losowych PODOLOGIA.pl zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach bądź też wyznaczenia innego terminu kursu bez roszczeń finansowych uczestników.
 11. Faktura VAT za udział w szkoleniu wydawana jest wraz certyfikatem szkolenia. W przypadku gdy Certyfikat wydawany jest w terminie późniejszym niż w dniu zakończenia szkolenia, faktura VAT wydana zostanie w dniu zakończenia szkolenia.
 12. Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. PODOLOGIA.pl realizuje własną „Politykę prywatności”.

Skontaktuj się z nami

Rafał Jakacki
+48 783 967 137
rj@podlogia.pl

Karolina Trąbska
+48 608 319 398
kk@podologia.pl

Skonfiguruj gabinet

Skonfiguruj gabinet

Gabinety partnerskie

Gabinety partnerskie

Szkoła Podologii

Szkoła Podologii

Sklep podologiczny

Sklep podologiczny

Cykliczne Webinaria

Cykliczne Webinaria
Poznaj etapy tworzenia twojej placówki medycznej
Wyposażenie
Wybierz gabinety, które chcesz rozwijać
Szkolenie
naucz się wykonywania usług edupodologia.pl
Rozwój
wspólnie stworzymy Twój program rozwoju na sprawdzonych technikach i narzędziach edupodologia.pl
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM