Największa w polsce sieć Placówek medycznych
i sportowo-medycznych

Fundusze europejskie

Dane Beneficjenta:
PODOLOGIA.pl sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 36
70-453 Szczecin
NIP: 851 31 52 558
tel. +48 607 602 175
e-mail: mb@podologia.pl

PODOLOGIA.pl sp. z o.o. realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:
1 Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
tytuł projektu: „Opracowanie urządzenia do automatyzacji produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych”
nazwa beneficjenta: PODOLOGIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
województwo: zachodniopomorskie
powiat: m. Szczecin
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie: 1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
dziedzina: rozwój firm
wartość projektu: 1 084 544.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 609 336.00 zł

Cele i opis projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie urządzenia do automatyzacji produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych. Poza wkładkami, urządzenie da możliwość automatyzacji produkcji obuwia ortopedycznego indywidualizowanego. W ramach projektu zrealizowane będą następujące etapy prac badawczo-rozwojowych: 1) Stworzenie urządzenia automatyzującego proces produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych. Na tym etapie najpierw powstanie dokumentacja wykonawcza urządzenia automatyzującego proces produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych. Dokumentacja ta będzie podstawą do dalszych prac. W kolejnym etapie powstanie gotowe urządzenie, które w kolejnej fazie będzie testowane w warunkach rzeczywistych i korygowane o wnioski z efektów testowania. 2) Opracowanie projektów elementów wkładek pod kątem produkcji maszynowej. Ten etap rozpocznie się równolegle do etapu związanego z urządzeniem, gdyż są to zagadnienia ściśle ze sobą powiązane. W ramach niniejszego etapu prac komponenty wkładek będą dostosowywane do produkcji maszynowej. Powstanie specjalna nakładka do programu LutraCad, która umożliwi projektowanie wkładek z gotowych elementów. 3) Testowanie urządzenia w warunkach rzeczywistych. Na tym etapie Wnioskodawca planuje przeprowadzić testowanie urządzenia oraz korekty jego ustawień i parametrów pod kątem produkcji gotowych wkładek. Testowanie odbywać się będzie w warunkach rzeczywistych. 4) Opracowanie dokumentacji wykonawczej gotowego urządzenia wraz z oprogramowaniem i nakładką do programu LutraCAD oraz zgłoszenie produktów medycznych i uzyskanie deklaracji zgodności elektrycznej. Opracowanie dokumentacji wykonawczej gotowego urządzenia nastąpi w ostatnim miesiącu realizacji projektu. Wówczas również powstaną zgłoszenia produktów medycznych oraz powstanie deklaracja zgodności elektrycznej.

2 Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 01.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw
tytuł projektu: „Realizacja strategii ekspansji PODOLOGIA.PL Sp. z o.o. na rynki zagraniczne Europy Wschodniej”
nazwa beneficjenta: PODOLOGIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
województwo: projekt ogólnopolski
powiat: brak
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie: 1.15. Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw
dziedzina: rozwój firm
wartość projektu: 159 610.32 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 111 137.72 zł

Cele i opis projektu:
Przedmiotem projektu jest realizacja strategii ekspansji zagranicznej na rynek wschodnioeuropejski w szczególności na rynki: ukraiński, czeski i serbski. Realizacja projektu obejmuje: 1. specjalistyczne doradztwo w zakresie: doboru partnerów gospodarczych i tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych; wprowadzania polskich wyrobów medycznych na rynki docelowe – wkładek ortopedycznych; prawnego opracowania ofert współpracy, umów i kontraktów; 2. przygotowanie Wnioskodawcy do prezentacji oferty podczas targów o charakterze międzynarodowym; 3. udział w dwóch międzynarodowych targach; nawiązanie kontaktów handlowych; 4.utrzymanie kontaktów zagranicznych z kontrahentami; uzgodnienie szczegółów współpracy, zawarcie umów/kontraktów, a następnie realizację współpracy czyli sprzedaż indywidualnych wkładek ortopedycznych. Celem realizacji projektu jest wprowadzenie modelu franczyzowego PODOLOGIA.PL i rozpoczęcie sprzedaży wkładek ortopedycznych na rynku ukraińskim, serbskim i czeskim do 31.12.2018 r.

Szczegóły związane z realizacją: ZAMÓWENIA PUBLICZNE

Skontaktuj się z nami

Karolina Trąbska
+48 609 318 398
kk@podologia.pl

Skonfiguruj gabinet

Skonfiguruj gabinet

Gabinety partnerskie

Gabinety partnerskie

Szkoła Podologii

Szkoła Podologii

Sklep podologiczny

Sklep podologiczny
Poznaj etapy tworzenia twojej placówki medycznej
Wyposażenie
Wybierz gabinety, które chcesz rozwijać
Szkolenie
naucz się wykonywania usług edupodologia.pl
Rozwój
wspólnie stworzymy Twój program rozwoju na sprawdzonych technikach i narzędziach edupodologia.pl
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej